ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2558 สนับสนุนการก่อสร้างตกแต่งและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน แด่ มูลนิธิขาเทียม

29 June 2015 5:25 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนการก่อสร้างตกแต่งและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน แด่ มูลนิธิขาเทียม จำนวนเงิน 6,000,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use