ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2558 สนับสนุนโครงการจ้างงานผู้ป่วยจิตเวช แด่ โรงพยาบาลศรีธัญญา

29 June 2015 5:44 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนโครงการจ้างงานผู้ป่วยจิตเวช แด่ โรงพยาบาลศรีธัญญา จำนวนเงิน 600,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use