ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2558 สมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ แด่ โรงพยาบาลรามาธิบดี

29 June 2015 5:58 PM


ดูแกลเลอรี่

สมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ แด่ รศ.นพ.สุเมธ ธีรรัตน์กุล  รองศาสตราจารย์หน่วยกุมารศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวนเงิน 300,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use