ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2558 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ แด่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

29 June 2015 6:03 PM


ดูแกลเลอรี่

สนุบสนุนเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร  แด่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มูลค่า 1,200,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use