ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2558 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ แด่ โรงพยาบาลจอมทอง

29 June 2015 6:06 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนสนับสนุนเครื่องมือช่วยผ่าตัด Thunderbeat (จี้ห้ามเลือดและเนื้อเยื่อขณะผ่าตัด) แด่ โรงพยาบาลจอมทอง มูลค่า 1,000,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use