ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2558 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ แด่ โรงพยาบาลเด็ก

29 June 2015 6:11 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) แด่ โรงพยาบาลเด็ก (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) มูลค่า 574,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use