ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2558 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ แด่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

29 June 2015 6:20 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนชุดเครื่องตรวจประเมินความต้านทานภายในและรักษาระบบทางเดินหายใจ พร้อมชุดประเมินโภชนาการ แด่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มูลค่า 1,000,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use