ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2558 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ แด่ มูลนิธิโรงพยายาลราชวิถี

29 June 2015 6:31 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและติดตามสัญญาณชีพ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดล้อเลื่อน แด่ มูลนิธิโรงพยายาลราชวิถี มูลค่า 500,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use