ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2558 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ แด่ โรงพยาบาลเลิศสิน

29 June 2015 6:35 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนเครื่องวัดความดันใช้ในหอผู้ป่วย เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ และโคมไฟหัตถการชนิดล้อเลื่อน แด่ โรงพยาบาลเลิศสิน มูลค่า 500,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use