ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปี 2558 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ แด่ โรงพยาบาลสงฆ์

29 June 2015 6:39 PM


ดูแกลเลอรี่

สนับสนุนเครื่องดมยาสลบ ชนิด 3 ก๊าซ แด่ โรงพยาบาลสงฆ์ มูลค่า 1,600,000 บาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use