Press Release


พฤกษา เรียลเอสเตท จับมือ การประปาส่วนภูมิภาค พัฒนาการให้บริการระบบประปาหมู่บ้านจัดสรรแบบบูรณาการ

02 December 2016 11:18 AM


นายเลอศักดิ์ จุลเทศ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค ลงนามในบันทึก “โครงการความร่วมมือศึกษาและพัฒนาการให้บริการขอใช้น้ำประปาโครงการหมู่บ้านจัดสรร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โครงการจัดสรรที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

การลงนามครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากความร่วมมือที่ผ่านมากับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  ตามนโยบาย Create Value ของพฤกษาคือ “คิด สร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้า” เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use