Press Release


พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดโรงงานผลิตบ้านคุณภาพเป็น Green Factory แห่งแรกของไทย โชว์สุดยอดเทคโนโลยี

27 November 2014 6:08 PM


พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดโรงงานผลิตบ้านคุณภาพเป็น Green Factory แห่งแรกของไทย โชว์สุดยอดเทคโนโลยี Precast ทันสมัยระดับโลก

 

27 พฤศจิกายน 2557 – พฤกษา เรียลเอสเตท พร้อมเดินเครื่องผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ใหม่ ย่านนวนคร นำสุดยอดเทคโนโลยีจากเยอรมนีมาใช้ เพื่อส่งมอบบ้านคุณภาพให้กับลูกค้า

 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และจะก่อให้เกิดการกระจายตัวของที่พักอาศัยของพี่น้องประชาชน บริษัทฯ จึงได้ลงทุนรวม 2,300 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ แห่งใหม่ จำนวน 2 โรงงาน ที่นวนคร โดยปัจจุบันการก่อสร้างได้คืบหน้าไปกว่า 80% แล้ว และเพื่อให้การผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป เป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างบ้านในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ สำหรับโรงงานใหม่ทั้ง 2 โรง ได้เริ่มต้นการผลิตแล้วบางส่วนเมื่อเดือนกันยายน โดยมีกำลังการผลิตบ้านได้ประมาณ 480 หลังต่อเดือน และเมื่อรวมกับโรงงานเดิมจำนวน 5 โรงงาน ที่ลำลูกกา ซึ่งมีกำลังผลิต 640 หลังต่อเดือน จะทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมสูงถึง 1,120 หลังต่อเดือน ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนการเปิดโครงการใหม่ และแผนการส่งมอบบ้านคุณภาพให้กับลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี

 

“พฤกษา ให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพบ้านเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า จึงมุ่งเน้นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องกันมา โดยในปี 2545 บริษัทฯ เริ่มนำเทคโนโลยีพฤกษา พรีคาสต์ (Pruksa Precast) มาใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบ ต่อมาปี 2555 ได้คิดค้นนวัตกรรมการสร้างบ้านคุณภาพในรูปแบบเหมือนแบบอุตสาหกรรม (Pruksa Real Estate Manufacturing) และต่อมาปี 2557 จึงได้นำห้องน้ำสำเร็จรูปมาใช้ในโครงการคอนโดมิเนียม ความสูงไม่เกิน 8 ชั้น  โดยมีหน่วยงาน Pruksa Innovation Center ทำหน้าที่ค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านกระบวนการ วัสดุ และวิธีการเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ ให้บ้านซึ่งถือเป็น 1 ในปัจจัย 4 และเป็นบ้านของลูกค้ามีคุณภาพและครอบคลุมถึงการมีชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นต่อเนื่องกันมาตลอดกว่า 21 ปี ในการดำเนินธุรกิจ”

 

ด้านนายเลอศักดิ์ จุลเทศ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ กล่าวว่า “โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ แห่งใหม่ ที่นวนครเป็น Green Factory แห่งแรกของประเทศไทย ที่ช่วยลดมลภาวะเรื่องเสียง ฝุ่น และน้ำเสียฯ โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในโลกจากประเทศเยอรมนี โดยใช้หุ่นยนต์(Robot)ในกระบวนการผลิตเพื่อลดเรื่องปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเป็นระบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนการผลิต จึงส่งผลทำให้สามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป นอกจากนี้ยังได้นำระบบ Concrete Recycling มาใช้เพื่อนำน้ำทิ้งและเศษคอนกรีตจากการทำงานกลับมาใช้ในขบวนการผลิตอีกครั้ง ทำให้ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีพฤกษา พรีคาสท์ เพื่อผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป มาใช้ในการก่อสร้างทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียมทั้ง Low Rise และ High Rise นอกจากนี้ยังมีการนำห้องน้ำสำเร็จรูปที่หล่อมาจากโรงงานมาใช้กับคอนโดมิเนียมแล้วบางโครงการ และมีแผนจะนำมาใช้กับโครงการทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวในอนาคต ซึ่งการนำห้องน้ำสำเร็จรูปมาใช้จะช่วยลดปัญหาการรั่วซึมรวมถึงง่ายต่อการดูแลรักษา โดยจะให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าจะได้รับมอบบ้านที่มีคุณภาพจากพฤกษา เรียลเอสเตท อย่างแน่นอน”

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use