บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

เทคโนโลยี Pruksa Precast ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่นำเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยระดับโลกมาใช้ในการก่อสร้างบ้าน โดยนำเทคโนโลยี Pruksa Precast ซึ่งเป็นการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงาน Pruksa Precast ของบริษัทฯ มาใช้ทั้งทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม เพื่อเพิ่มคุณภาพการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use