thumbnail
บริษัทฯ มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแนะนำรายชื่อผู้ให้บริการแต่อย่างใด เป็นเพียงการมุ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และบุคคลทั่วไปเท่านั้น โดยการว่าจ้าง หรือใช้บริการจากผู้ให้บริการตามรายชื่อที่บริษัทฯ จัดหาให้นั้น ถือว่าเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ บริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และการให้บริการดังกล่าว

หจก.ชนันธรก่อสร้าง

Post Date: 27/02/16

(0 คนชอบบริการนี้)

พื้นที่ให้บริการ

กรุงเทพ และปริมณฑล

รายละเอียดการให้บริการ

งานรั้วบ้าน,รั้วโครงการ,เขื่อนดิน งานเหล็ก รับเหมาต่อเติม รับงานกรุงเทพและปริมณฑล ,ชลบุรี ,ระยอง

รายละเอียดการติดต่อ

104/3 ถ.เรียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม 10510

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10510

Telephone

0865211234

Fax

029142629

หจก.ชนันธรก่อสร้าง

หมวด

งานตกแต่งและซ่อมแซม

ลักษณะบริการ

รับเหมาถมดิน

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use