เรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับบ้าน

หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับบ้าน
สิ่งดีๆที่พฤกษาแฟมิลีอยากมอบให้คุณ

Better life tips: ความสำเร็จน้อยนิดมหาศาล

Posted 03/11/57

91 View

Better life tips

|ความสำเร็จน้อยนิดมหาศาล

 

ช่วงใกล้รอยต่อของแต่ละปีเป็นเวลาที่ใครหลายคนถือโอกาสทบทวนตัวเอง
ประเมินผลชีวิตปีที่ผ่านมา และร่างแผนพัฒนาชีวิตแห่งตนในปีใหม่ที่หวังให้สดใสกว่าเดิม

 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ไม่ว่าจะหนักหนาหรือเล็กน้อย การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็นับเป็นเรื่องท้าทายสติและพลังใจอย่างยิ่ง
เพราะกวาจะมาเป็นพฤติกรรมประจำตัวของเราได้นั้น มันค่อยๆ สั่งสมจากนิสัยและความเคยชิน ซึ่งอาศัย
เวลาบ่มเพาะมาช้านาน ขณะที่บางคนตั้งใจที่จะเลิกสิ่งเสพติด อย่างเหล้า บุหรี่ การพนัน บางคนก็สัญญา
กับตัวเองว่าจะกินให้ช้าลง ซึ่งอาจทำได้ยากพอๆ กัน เผลอๆ เลิกบุหรี่อาจง่ายกว่า หรือบางคนก็ตั้งกฎ
ลดเวลาเล่นเฟซบุ๊กในแต่ละวันให้น้อยลง (น่าสงสัยว่าก่อนที่โลกนี้จะมีเฟซบุ๊ก เราเคยใช้เวลานั้นทำอะไรกัน)

 

ตั้งเป้าหมายใหม่เอี่ยม

การตั้งเป้าหมายโดยระบุระยะเวลาชัดเจนทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่าเมื่อถึงเวลานั้นๆ เราได้บรรลุเป้าหมาย
แล้วหรือยัง เป้าหมายใหม่ๆ ที่เราหมายใจเอาไว้ ยังช่วยปลุกความกระตือรือร้นที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ให้ลุกโชน
แบบว่า...แค่คิดก็คึกคักแล้ว!
 

ตัวอย่างเป้าหมาย...ว่าจะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้ได้สัปดาห์ละ 1 เล่ม (เตรียมความพร้อมทางภาษาเข้าสู่
ยุคประชาคมอาเซียน) ลดน้ำหนักให้ได้ 3 กิโลกรัม ภายในไตรมาสแรกของปี หัดขับรถและสอบใบขับขี่ให้ได้
ทำกิจกรรมจิตอาสาเดือนละ 1 ครั้ง เป็นต้น

 

เติมฝันหวานๆ
หากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นเหมือนการหยิก จิก ตีตัวเอง ให้ละทิ้งความเคยชินเก่าๆ และการตั้งเป้าหมาย
ใหม่เอี่ยมเป็นเหมือนการหวดก้นตนเองให้ขวนขวายยิ่งขึ้น การเติมฝันหวานๆ ก็คล้ายเป็นชโลมจิตชุบชูใจให้ชุ่มชื่น
เจิดจรัส ไม่ว่าจะเป็นการวาดแผนการเดินทางไปจุมพิตกลีบซากุระบานที่เกียวโต ล่องแพแม่น้ำกกที่เชียงราย
ดื่มทะเลสาบ อาบทะเลทรายที่อินเดีย หรือไปขี่จักรยานกับหวานใจรับฤดูใบไม้ผลิที่ไหนสักแห่ง (ที่มีใบไม้ผลิ)

 

ความตั้งใจมั่นที่จะทำอะไรสักอย่างแม้มันจะดูเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ
แต่ถ้าทำได้สำเร็จอาจนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง
หรือประโยชน์มหาศาลแก่ชีวิตของเราก็เป็นได้...ขอให้ลอง!

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use