รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Credit Service Officer
วันที่เปิดรับสมัคร
25 ตุลาคม 2559
วัตถุประสงค์งาน
 • รับผิดชอบการติดตามผลสินเชื่อของลูกค้าจากสถาบันการเงินที่ลูกค้ายื่นกู้ติดตาม ประสานงานกับลูกค้าที่จองโครงการไว้ เพื่อให้มาดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์  เร่งรัดหนี้เงินดาวน์ และติดตามหนี้ค้าง และดำเนินการยกเลิกสัญญา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ติดตามผลสินเชื่อของลูกค้าจากสถาบันการเงินที่ลูกค้ายื่นกู้
 • ติดตามผลการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน
 • ประสานงานกับลูกค้าเพื่อแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ และเลือกสถาบันการเงิน
 • บันทึกข้อมูลยอดเงินอนุมัติและวันที่อนุมัติสินเชื่อในระบบ
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร, กฏหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธนาคาร การโอนกรรมสิทธิ์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีรถส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use