รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Structural Engineer (วิศวกรออกแบบโครงสร้าง)
วันที่เปิดรับสมัคร
24 กุมภาพันธ์ 2560
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ผลิตแบบเพื่อใช้ในการก่อสร้าง และขออนุญาต
  • วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ใหม่
  • เสนอแนะ ร่วมแก้ปัญหา หรือให้การสนับสนุนเชิงวิศวกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ
คุณสมบัติ
  • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • มีประสบการณ์ด้านออกแบบโครงสร้างงานก่อสร้าง 3-7 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use