พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Marketing Executive
วันที่เปิดรับสมัคร
9 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์งาน

วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การปฎิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งดำเนินการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการทำตลาด สื่อโฆษณาและหาช่องทางใหม่ๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และจัดกิจกรรมทางการตลาด ส่งเสริมการขาย สำรวจตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ข้อมูลด้านตลาดและลูกค้า และกำหนดกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ๆ
 • กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะทำการสื่อสาร และ หาช่องทางในการโฆษณาใหม่ๆ
 • ให้ความคิดเห็นในการจัดทำสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ
 • ตรวจสอบสภาพ/ความเหมาะสมของโครงการ เช่น บ้านตัวอย่าง สำนักงานขาย รวมถึงสื่อโฆษณาภายในโครงการ 
คุณสมบัติ
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขาบริหารธุรกิจ การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อการตลาดในรูปแบบต่างๆ 10 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2516,2515,2431
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use