รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


General Home Care Service Foreman
วันที่เปิดรับสมัคร
18 เมษายน 2560
วัตถุประสงค์งาน
 • รับผิดชอบในการวางแผนงานซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน หรือ Town House และสภาพแวดล้อมของโครงการ ที่มีการร้องเรียนจากลูกค้าและที่เกิดความเสียหายเพื่อให้โครงการมีคุณภาพลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบ


•    ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาเพื่อให้เกิดคุณภาพและมาตรฐาน
•    ควบคุมงานซ่อมให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
•    วางแผนงานซ่อมโครงการในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบ
•    ประสานงานเพื่อเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเหมา
•    ควบคุมและดำเนินงานให้สภาพแวดล้อมภายในโครงการเป็นระเบียบเรียบร้อย

คุณสมบัติ
 • การศึกษา วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้างหรือโยธา
 • ประสบการณ์ด้านโยธาหรือบริหารโครงการก่อสร้าง 9 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าประจำโครงการ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use