รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Survey Engineer
วันที่เปิดรับสมัคร
23 มีนาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

รับผิดชอบการจัดเตรียม ตรวจสอบข้อมูลในการสำรวจ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง และตรวจสอบความถูกต้องของการถมดิน รวมทั้งควบคุมการทำงานมิให้เกิดความสูญเสีย ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและงานได้ตามแผนงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้างเพื่อสนับสนุนงานสำรวจ
 • ควบคุมทีมสำรวจให้ปฏิบัติงานตามแผน
 • เตรียมข้อมูลและเคลียร์แบบก่อสร้างเพื่อให้ทีมสำรวจนำไปปฏิบัติ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา, สำรวจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปด้าน การบริหารงานสำรวจ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

   

สถานที่ปฏิบัติงาน
โครงการ (กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2516,2515,2431
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use