รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Marketing Manager
วันที่เปิดรับสมัคร
6 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์งาน
 • บริหารจัดการงานวิเคราะห์ในเชิงการตลาดและการขาย กำหนดแผนการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนโครงการและแผนธุรกิจตลอดจนร่วมในการควบคุมติดตาม ดูแลกิจกรรมด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์โครงการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ผลการสำรวจตลาดในภาพรวม
 • กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดโครงการ แนวคิดผลิตภัณฑ์ และ Product Mix
 • รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของการใช้งบประมาณ
 • ปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันกับการแข่งขันและรายการส่งเสริมการขาย
 • กำหนดราคาขายรายแปลงและ Suggestion Price รายแปลงให้สอดคล้องกับ Project Value
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด , อสังหาริมทรัพย์ , บริหารธุรกิจ หรือสาขาใกล้เคียง
 • ประสบการณ์การตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 8 ปี
 • หากมีประสบการณ์การตลาด คอนโดมิเนี่ยม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการตลาด
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use