รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Erection Foreman
วันที่เปิดรับสมัคร
20 ตุลาคม 2559
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ควบคุมการติดตั้งให้ได้ตามแผนงานการติดตั้งรายเดือน
 • รายงาน Progress การติดตั้งบ้านและรั้ว  ภายในโครงการที่รับผิดชอบ ให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกวัน
 • ตรวจสอบคุณภาพผลงานของผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน
 • ควบคุมการใช้ทรัพยากรในงานติดตั้งให้เพียงพอ (คน,วัสดุ,เครื่องจักร)
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ก่อสร้าง – โยธา
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในงานก่อสร้าง
 • ถ้าเคยผ่านงานผลิต/ติดตั้งชิ้นส่วน Precast จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงงาน Precast (ลำลูกกา,นวนคร)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าประจำโครงการ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use