รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Site Staff
วันที่เปิดรับสมัคร
20 มกราคม 2560
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เบิก - จ่าย ผลงานผู้รับเหมา
 • ดูแลการเบิกวัสดุของผู้รับเหมา
 • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยที่ใช้ในโครงการ
 • จัดทำเอกสารการขอสั่งซื้อ (Purchase Requisition) วัสดุและอุปกรณ์เร่งด่วน
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานธุรการสนาม ในธุรกิจก่อสร้าง หรือ อสังหาริมทรัพย์
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Officer ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ดี
 • ทำงาน 6 วัน ประจำตามโครงการต่างๆ และสะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
โครงการ (กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use