รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Erection Manager
วันที่เปิดรับสมัคร
20 มกราคม 2560
วัตถุประสงค์งาน
 •  บริหารจัดการและควบคุมคุณภาพโครงการ ที่หน่วยงานไปดำเนินการติดตั้งทั้งบ้านและรั้ว Precast ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บริหารจัดการวางแผนงานติดตั้งทั้งหมดในความรับผิดชอบ
 • ควบคุมคุณภาพการติดตั้งให้ได้มาตรฐานที่กำหนด
 • พัฒนาการติดตั้งบ้านพร้อมรั้วให้ใช้เวลาน้อยลงและมีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
 • รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของโครงการ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมศาสตร์โยธา
 • ประสบการณ์ด้านบริหารโครงการก่อสร้างหรือติดตั้ง 9 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงงาน Precast (ลำลูกกา,นวนคร)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use