พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Production Technician
วันที่เปิดรับสมัคร
5 เมษายน 2560
วัตถุประสงค์งาน

     ควบคุมการปฏิบัติการผลิตของคนงาน รวมทั้งร่วมในการปฏิบัติงานผลิตเพื่อให้สามารถผลิตได้ตามแผน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสอนหรืออบรมคนงานให้ปฏิบัติงานผลิตได้อย่างถูกต้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • ควบคุมการผลิตชิ้นงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 • ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
 • พัฒนาความรู้และทักษะของผู้ใต้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้าน การบริหารงานก่อสร้าง 
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานผลิตแผ่น Precast จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงงาน Precast (ลำลูกกา,นวนคร)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-532-8124-9 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use