รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Erection Engineer Supervisor
วันที่เปิดรับสมัคร
20 มกราคม 2560
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนและควบคุณการปฏิบัติงานด้านการติดตั้งบ้านและรั้ว Precast ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ควบคุมการติดตั้งให้ได้ตามแผนงานการติดตั้งรายเดือน
 • ตรวจสอบคุณภาพบ้านและรั้ว พร้อมกับทีมงานที่โครงการ ก่อนส่งมอบผลงานแก่ลูกค้า
 • ตรวจสอบคุณภาพผลงานของผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน
 • บริหารต้นทุนเครื่องจักรให้อยู่ในงบประมาณ และ รับผิดชอบบริหารบุคลากรในความรับผิดชอบ
 • ควบคุมการใช้ทรัพยากรในงานติดตั้งให้เพียงพอ (คน,วัสดุ,เครื่องจักร)
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ก่อสร้าง – โยธา
 • มีประสบการณ์ 5-7 ปี ในงานก่อสร้าง
 • ถ้าเคยผ่านงานผลิต/ติดตั้งชิ้นส่วน Precast จะพิจารณาเป็นพิเศษ

      

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงงาน Precast (ลำลูกกา,นวนคร)
ติดต่อ
คุณพวงเพชร
02-532-8124-9 ต่อ 219
Poungphet_B@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use