รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


After Sales Service Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
23 มีนาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

ดูแลการให้บริการก่อนได้ผู้บริหารโครงการ เก็บค่าบริการสาธารณะโครงการที่ครบกำหนด ติดตามและสรุปเรื่องร้องเรียนหลังโอน จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มาดำเนินการซ่อมให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดูแลการให้บริการก่อนได้ผู้บริหารโครงการ
 • จัดระเบียบความเรียบร้อยภายในโครงการ
 • จัดทำระเบียบด้านมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยของโครงการ
 • เก็บค่าบริการสาธารณะโครงการที่ครบกำหนด
 • ติดตามและสรุปเรื่องร้องเรียนหลังโอน
คุณสมบัติ

 

 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้า หรือการวิเคราะห์ลูกค้า 7 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use