รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Surveyor (สำรวจ)
วันที่เปิดรับสมัคร
9 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์งาน
 • รับผิดชอบงานสำรวจงานก่อสร้างโครงการ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งเอกสารเกี่ยวกับแผนและเอกสารเกี่ยวกับการสำรวจโครงการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานสำรวจงานก่อสร้างบ้าน
 • รับแผนงานการสำรวจ และดำเนินงานด้านข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานสำรวจงานวางหมุดควบคุม และงานสำรวจระดับดินเดิม
คุณสมบัติ
 • วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาสำรวจ ก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ปฎิบัติงานประจำโครงการ และสามารถย้ายที่อยู่ได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • รักการปฎิบัติงานภาคสนาม
 • ทำงาน 6 วัน
สถานที่ปฏิบัติงาน
โครงการกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าประจำโครงการ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use