รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Production Scheduling Supervisor
วันที่เปิดรับสมัคร
29 มีนาคม 2560
หน้าที่ความรับผิดชอบ

                     - ติดตามการผลิต,ขนส่งแผ่น Precast ให้ได้ตามแผนให้ได้ Smooth Operation

                     - วิเคราะห์และสรุปผลงานการผลิต

                    - บริหารจัดการข้อมูลสำหรับฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

       - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

       - ประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไปด้าน การบริหารงานก่อสร้าง

       - ถ้ามีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานผลิตแผ่น Precast จะพิจารณาเป็นพิเศษ

       - มีใบประกอบวิชาชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use