รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Production Scheduling Supervisor
วันที่เปิดรับสมัคร
23 มกราคม 2560
หน้าที่ความรับผิดชอบ

                     - ติดตามการผลิต,ขนส่งแผ่น Precast ให้ได้ตามแผนให้ได้ Smooth Operation

                     - วิเคราะห์และสรุปผลงานการผลิต

                    - บริหารจัดการข้อมูลสำหรับฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

       - ประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไปด้าน การบริหารงานก่อสร้าง

       - ถ้ามีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานผลิตแผ่น Precast จะพิจารณาเป็นพิเศษ

       - มีใบประกอบวิชาชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  • กองทุนประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use