รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Construction Management Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
9 ธันวาคม 2559
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ประสานงานและเตรียมข้อมูลเพื่อการก่อสร้างและการขาย
 • ควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานภูมิสถาปัตย์ รวมถึงงานตกแต่ง และอุปกรณ์ในสำนักงานขาย ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดอยู่เสมอ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดหาผู้รับเหมา เพื่อการซ่อมแซมสำนักงานขาย
 • ตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและแม่บ้าน
คุณสมบัติ

        - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือเกี่ยวกับการก่อสร้าง

        -  มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปี งานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง การประสานงานโครงการก่อสร้าง

        และ/หรือ การบริการหลังการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์

 

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use