พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


CRM Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
18 เมษายน 2560
วัตถุประสงค์งาน

ร่วมวางแผนและดำเนินการด้านงาน CRM และประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดเก็บและเรียกข้อมูล

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการด้านงาน CRM  ในส่วน Corporate CRM
 • ประเมินประสิทธิภาพของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดำเนินการควบคุมดูแลระบบฐานข้อมูล CRM รวมทั้งวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้งานได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 • ดำเนินการจัดหา privilege ให้แก่กลุ่ม Pruksa Family Club                              
คุณสมบัติ
 • การศึกษา :ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด หรือที่เกี่ยวข้องกับการตลาดไม่น้อยกว่า   5-7 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน
CP Tower พญาไท
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use