รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Supply Chain Executive
วันที่เปิดรับสมัคร
23 มีนาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

Purpose

          วิเคราะห์หาจุดที่ต้องพัฒนา ออกแบบกระบวนการ ปรับปรุงกระบวนการ Supply Chain ในเรื่อง Efficiency, Performance, Risk/Opportunity โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า Supply Chain ของบริษัทได้มีการวางแผนและสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ        

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Responsibilities

วิเคราะห์และวางแผนงานในการปรับปรุงกระบวนการ Supply Chain ของบริษัท

 • ออกแบบ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Supply Chain Performance และ Supply Chain Plan
 • ออกแบบการรวบรวมข้อมูลด้าน Demand  และ Supply รวมถึง แผนการส่งมอบ แผนการผลิต
 • ออกแบบรูปแบบการรายงานเพื่อรองรับกระบวนการวิเคราะห์ด้าน Supply Chain อื่นๆ
 • กำหนด Area of Improvement ภายใน Supply Chain และวางแผนในการปรับปรุงเชิงกระบวนการ
 • ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของผลจากการวิเคราะห์และผลการปรับปรุง
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขา Industrial Engineering, Supply Chain Management, Logistics Engineering, Civil Engineering, Business Management, Finance, Accounting
 • มีประสบการณ์5ปีขึ้นไปในการวางแผนจัดการข้อมูลจำนวนมากทั้งในส่วนของ Past Performance & Forecasting และเชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือต่างๆดังนี้
  • Inventory Analysis (FG, WIP, Mat), Holding Cost
  • Supply Chain Performance Analysis, Supply Chain Cost
  • Planning Sensitivity Analysis – Utilization
  • SAP Programing
 • ทักษะการวิเคราะห์ แก้ปัญหา
 • ทักษะการบริหารโครงการ
 • ทักษะบริหารการเปลี่ยนแปลง

 

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use