พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Estimate Engineer
วันที่เปิดรับสมัคร
19 พฤษภาคม 2560
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ถอดแบบและจัดทำ BOQ บ้านหรืออาคารและ Mobilization
 • ตรวจสอบงบประมาณเพิ่มเติม, Design Change และ งบ Mobilization
 • ตรวจสอบราคาค่าแรงและวัสดุก่อสร้างตามเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี  วิศวกรรม สาขาโยธา
 •  ประสบการณ์การถอดแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง อย่างน้อย 2 ปี
 •  มีใบประกอบวิชาชีพ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use