พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Planning & Coordination Manager
วันที่เปิดรับสมัคร
19 พฤษภาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

บริหารจัดการเพื่อการกำหนดแผนการก่อสร้าง การตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างเปรียบเทียบกับงบประมาณ รวมถึงร่วมทำการปรับปรุงแก้ไขแผนการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการโอนกรรมสิทธิ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บริหารจัดการการจัดทำแผนงานโครงการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการโอนกรรมสิทธิ์
 • บริหารและควบคุมติดตามความต้องการในการใช้ทรัพยากรในระยะต่างๆของโครงการ จัดทำ Material Schedule และดำเนินการในระบบ SAP
 • วิเคราะห์จากปัญหาความล่าช้า หรือการทีโครงการไม่เป็นไปตามแผนการและร่วมกับต้นสังกัดในการพัฒนา
 • ควบคุมการใช้งบประมาณให้ถูกต้องตามแผน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานโยธา ก่อสร้าง มากกว่า 7 ปี หรือ ประสบการณ์การทำงานวางแผนโครงการอย่างน้อย 3 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าประจำโครงการ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use