รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Construction Management Manager
วันที่เปิดรับสมัคร
6 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์งาน
 • รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผน ทั้งแผนการก่อสร้าง แผนวัสดุอุปกรณ์ และบริหารจัดการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ควบคุมการประสานงานและเตรียมข้อมูลเพื่อการก่อสร้างและการขาย
 • ควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานภูมิสถาปัตย์ รวมถึงงานตกแต่ง และอุปกรณ์ในสำนักงานขาย ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดอยู่เสมอ
 • ประสานงาน และจัดการควบคุมดูแลการขอสินเชื่อของลูกค้า
 • จัดการควบคุมการตรวจรับดอนกรรมสิทธิ์ของลูกค้า
 • ประสานงาน จัดการ การจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
 • งานบริการลูกค้าทั้งก่อนซื้อและหลังซื้อ และหลังอยู่อาศัย
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือเกี่ยวกับการก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี งานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง การประสานงานโครงการก่อสร้าง และ/หรือ การบริการหลังการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์

 

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use