พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Estimate Supervisor
วันที่เปิดรับสมัคร
18 มกราคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

ตรวจสอบการจัดทำ BOQ รวมทั้งแนะนำการปรับปรุงแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และรวบรวมข้อมูล สรุปของ BOQ เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดงบประมาณการก่อสร้างหรือการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ถอดแบบและจัดทำ BOQ ของอาคารและ Mobilization
 • ตรวจสอบงบประมาณเพิ่มเติม, Design Change และ งบ Mobilization
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานประมาณราคา
 • ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ตรวจสอบการจ่ายเงิน
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไปด้าน การถอดแบบและประมาณราคาการก่อสร้าง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Officeได้ดีและ ถ้าใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฎิบัติงาน 6 วัน
สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงงาน Precast (ลำลูกกา,นวนคร)
ติดต่อ
คุณอนุสรณ์
Tel.02-532-8124 Ext. 219
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use