ติดต่อเรา

เลือกการติดต่อกับพฤกษา

แผนที่

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ชั้น 27-30 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ 979/83
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Pruksa Contact Center: 1739
International Call: +662-299-0300
โทรสาร: 0-2298-0102
อีเมล์: webmaster@pruksa.com
Map Pruksa

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use