ค้นหาข่าวสารจากพฤกษา
จากวันที่
ถึงวันที่
 
PRESS RELEASE
ข่าวล่าสุดจากพฤกษา
29/08/55
พฤกษา จับมือ การไฟฟ้านครหลวง ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการร่วมมือศึกษาและพัฒนาการให้บริการงานระบบไฟฟ

พฤกษา จับมือ การไฟฟ้านครหลวง ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการร่วมมือศึกษา
และพัฒนาการให้บริการงานระบบไฟฟ้าให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว

 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (ที่สองจากขวา) ลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการร่วมมือศึกษาและพัฒนาการให้บริการงานระบบไฟฟ้า กับ นายมานพ พิเศษวีรยศ ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง (ที่สองจากซ้าย) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการงานไฟฟ้าให้เป็นแบบบูรณาการ

 

นายทองมา เปิดเผยว่า “พฤกษามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการร่วมมือศึกษาและพัฒนาการให้บริการกับการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคที่มีหน้าที่จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ”

 

            “โครงการร่วมมือระหว่างพฤกษากับการไฟฟ้านครหลวงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงให้เป็นแบบบูรณาการ มีประสิทธิภาพสูงสุด และทันต่อความต้องการของลูกค้า อาทิ กระบวนการและลำดับขั้นตอนการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่มีระยะเวลาสั้นลง การส่งทีมงานผู้รับเหมาของพฤกษาเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการรับรองจากการไฟฟ้านครหลวงเพื่อเข้าดำเนินการเป็นผู้บริหารงานปักเสา-พาดสายรวมถึงติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าได้เอง การร่วมมือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น การลงนามในโครงการดังกล่าวนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมมือกันเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า และหากโครงการนี้สำเร็จจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทุกราย” นายทองมา กล่าว

 

CONTACT US ติดต่อเรา พฤกษา
อีเมล   cc@pruksa.com
โทรศัพท์   0-2209-3900 Ext. 3403, 3409, 3413
แฟกซ์   0-2209-3904