พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

การศึกษา

พฤกษา เรียลเอสเตท มอบทุนพฤกษา ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

28 September 2015 1:43 PM


ดูแกลเลอรี่

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ : CEO มอบ “ทุนพฤกษา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558” แก่นิสิตและนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก 7 สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวนทั้งสิ้น 29 ทุน รวมเป็นเงิน 1,150,000 บาท

โครงการ “ทุนพฤกษา” เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 14 ปี เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ซึ่งบริษัทฯได้มอบทุนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไปแล้วก่อนหน้านี้ จำนวน 509 ทุน เป็นเงิน 2.58 ล้านบาท โดยปีนี้รวมแล้วมอบทุนทั้งสิ้น 538 ทุน เป็นเงิน 3.73 ล้านบาท 

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use