พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

การศึกษา

พฤกษา เรียลเอสเตท ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย 1 ช่วย 9 ครั้งที่ 8

25 September 2015 5:27 PM

ดูแกลเลอรี่

พฤกษา เรียลเอสเตท รวมพลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไทย โครงการ 1 ช่วย 9 จัดกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว โดยมีพนักงานบริษัทฯ และนิสิตจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมสร้างความสนุกสนาน จัดกิจกรรมสันทนาการและแชร์ประสบการณ์ ความรู้เรื่องการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “โครงการ 1 ช่วย 9” ร่วมกับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ 1 องค์กร ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา 9 แห่ง

การให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ถือเป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use