พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

การศึกษา

“ทุนพฤกษา ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559” เมื่อฝันได้...ก็เป็นจริงได้

08 June 2016 6:16 PM

ดูแกลเลอรี่

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ : CEO พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบ "ทุนพฤกษา ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559" ภายใต้แนวคิด "เมื่อฝันได้ ก็เป็นจริงได้ ด้วยทุนพฤกษา" ซึ่งเป็นทุนการศึกษา ที่มอบให้แก่บุตรลูกค้า บุตรพนักงาน และโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 504 ทุน รวมเป็นเงิน 2,622,000 บาท ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติยินดีของนักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมรับทุนการศึกษาเป็นจำนวนมาก

โครงการ "ทุนพฤกษา" เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษา (CSR) ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้นับเป็นปีที่ 15 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use