พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

การศึกษา

พฤกษา เรียลเอสเตท จัด “โครงการ PRUKSA-CHULA: ARchitectural Innovation SynTax” ( ARIST)

04 August 2016 9:31 AM

ดูแกลเลอรี่

     บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัด “โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม” หรือ PRUKSA-CHULA: ARchitectural Innovation SynTax ( ARIST) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและแสวงหานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพที่อยู่อาศัย ซึ่งในโครงการนี้ได้มีการจัด “การฝึกปฎิบัติการออกแบบบ้านเดี่ยวสองชั้นและห้องน้ำในระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป” โดยมีนิสิตและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 23 คน จาก 11 สถาบันการศึกษา

     นอกจากนี้ คณะนิสิตและนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมการก่อสร้างบ้านที่โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร และนวัตกรรมห้องน้ำสำเร็จรูปที่โครงการ The Plant Estique พัฒนาการ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เข้ามาศึกษาดูงานต่อยอดการเรียนรู้ในสถานที่จริงอีกด้วย

     กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับสถาบันการศึกษา ในการร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย สอดคล้องกับนโยบายของพฤกษาที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมเรื่องการศึกษาและการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเสมอมา

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use