พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

การศึกษา

พฤกษา โฮลดิ้ง ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา

02 May 2017 11:16 AM

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จากการส่งผลงานที่ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิโครงการทุนพฤกษา, โครงการ PRUKSA-CHULA, การสนับสนุนการจัดค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT: Civil Camp  รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use