พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Pruksa Precast Factory Learning Center

26 December 2017 6:03 PM

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “Pruksa Precast Factory Learning Center” เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ รวมกว่า 700 คน จาก 11 หน่วยงาน ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฯลฯ ให้เข้าชมเทคโนโลยี Pruksa Precast ที่โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ นวนคร รวมถึงกระบวนการผลิตแผ่นพรีคาสท์ ประโยชน์ของนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อาทิ การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอน เป็นต้น

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยี พฤกษา พรีคาสท์ การผลิตแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปมาใช้ในการก่อสร้างบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม ทั้ง Low Rise และ High Rise อย่างเต็มรูปแบบ และพาเข้าเยี่ยมชมการติดตั้งแผ่นพรีคาสท์ตามโครงต่างๆ ซึ่งโครงการนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์นอกเหนือจากในชั้นเรียน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไปอีกด้วย

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use