พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

การศึกษา

พฤกษา ให้การสนับสนุน สจล. จัดนิทรรศการแสดงโชว์ความสามารถนอกห้องเรียน

30 May 2018 10:34 AM

ดูแกลเลอรี่

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ให้การสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านสถาปัตยกรรมภายใต้แนวคิด Reflection : Arch KMITL เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมี ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการบริษัท ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ให้เกียรติร่วมงานดังกล่าว ณ บริเวณ Exhibition Hall อาคาร Pearl Bangkok

การสนับสนุนโครงการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรม CSR ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ที่บริษัทฯ ให้ความใส่ใจในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์เยาวชนไทยให้มีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่ 4 การส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ และเป้าหมายที่ 17 การสร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use