พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

การศึกษา

พฤกษา ปันความรู้ด้านนวัตกรรมกับ สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

31 May 2018 5:30 PM

ดูแกลเลอรี่

คณะผู้บริหาร บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย นำโดย คุณสุภัทร์ รัตนะโสภณชัย SVP, Innovation Network Center พร้อมทีมงานสายงานจัดซื้อจัดจ้างและซัพพลายเชนกลุ่ม และสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่ม ร่วมให้การต้อนรับ แบ่งปันความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนวัตกรรม กับ คณะผู้บริหารของ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำในด้านการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร อาทิ การสร้างนวัตกรรมและการรับรู้ด้านนวัตกรรมขององค์กร, การบริหารจัดการด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร เช่น Create Value, Improvement and Innovation Awards, เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในองค์กร ภายใต้โครงการ “Pruksa Innovation Learning Center” เพื่อนำความรู้มาประยุุกต์ใช้ในการนำนวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ณ อาคาร Pearl Bangkok

โครงการ “Pruksa Innovation Learning Center” นับเป็นกิจกรรม CSR ด้านสังคม ที่พฤกษาใส่ใจในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 3 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้, เป้าหมายที่ 9 ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและนวัตกรรม และเป้าหมายที่ 17 สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use