พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

การศึกษา

พฤกษา ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในระดับอาเซียน

28 March 2019 6:20 PM

ดูแกลเลอรี่

พฤกษา ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากสถาบัน Asian Institute of Technology (AIT) จำนวน 80 คน
เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (Precast) ภายใต้โครงการ “Pruksa Innovation Learning Center”
ณ โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในระดับอาเซียน
ให้มีความรู้และประสบการณ์นอกเหนือจากในชั้นเรียน 

โครงการ Pruksa Innovation Learning Center เป็นกิจกรรม CSR After Process
ที่พฤกษา “ใส่ใจ” ส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ให้มีคุณภาพและเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use