พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ครูอาชีวะ 4.0 By Pruksa

04 June 2019 11:13 AM

ดูแกลเลอรี่

พฤกษา ยกระดับมาตรฐานวงการศึกษาไทยสู่ระดับสากล ถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างผ่านโครงการ “ครูอาชีวะ 4.0 By Pruksa”

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ครูอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ "ครูอาชีวะ 4.0 By Pruksa" ที่ตั้งใจมาเรียนรู้นวัตกรรมก่อสร้าง Pruksa Precast และกระบวนการก่อสร้างบ้านด้วย PRUKSA REM เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาทั้ง 5 สถาบันการศึกษา ให้มีความรู้และจบออกไปเป็นช่างที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารและทีมพี่เลี้ยงให้ความสนใจร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกงานของคณะครูอย่างพร้อมเพรียงกัน

            โครงการ “ครูอาชีวะ 4.0 By Pruksa” เป็นหนึ่งในโครงการการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ (Pruksa Sustainability Development) ในด้าน Heart to Society ที่พฤกษาใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดีกับผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคม โดยโครงการนี้ถือเป็นการจุดประกายให้กับครูอาชีวะได้พัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการเรียนรู้และลงมือปฎิบัติกับเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อส่งต่อประสบการณ์ที่ดีไปยังนักเรียนอาชีวศึกษาทั้ง 5 สถาบันการศึกษาจบออกไปเป็นช่างที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป

พฤกษา ใส่ใจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use