พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

การศึกษา

พฤกษา ติดอาวุธทางปัญญาด้านเทคโนโลยีพรีคาสท์ให้ครูช่างในอนาคต

14 July 2019 8:13 PM

ดูแกลเลอรี่

พฤกษา ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 73 คน เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตแผ่นพรีคาสท์ ของพฤกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาของวิชาเรียน Reinforced Concrete Design การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปและคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร

โครงการ Pruksa Innovation Learning Center เป็นหนึ่งในโครงการตรงกับนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ Heart to Society ในด้าน Education Caring และยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ที่ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ต้องการโอกาสในสังคมเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use