พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

การศึกษา

พฤกษา ส่งเสริมการเรียนรู้นวัตกรรม พฤกษา พรีคาสท์ สู่เยาวชนระดับเอเชีย

06 August 2019 5:54 PM

ดูแกลเลอรี่

พฤกษา ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ Zhejiang University จากประเทศจีน จำนวน 31 คน เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตแผ่นพรีคาสท์ ที่โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม พฤกษา พรีคาสท์ สู่เยาวชนระดับเอเชีย ประจำเดือนสิงหาคม

โครงการ Pruksa Innovation Learning Center เป็นหนึ่งในโครงการที่บริษัทฯ ใส่ใจให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ Heart to Society ในด้าน Education Caring และยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ที่ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ต้องการโอกาสในสังคมเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use